Zsobok temploma valószínüleg a XIII. században épült.
Ma is megtalálható a cinteremben a kőből faragott gótikus keresztelőmedence, egy, az 1940-ben épült s a XVII. század közepén elpusztult templom utolsó maradékaként.

Az elpusztult templom helyén 1681-ben épült új templom. A ma is létező kőtornyot 1840-ben építik, Mátyás Mózes lelkészsége idején. 1876. aug. 9-én tüzvész ütött ki a faluban, s a faluval együtt leégett a templom és a torony faszerkezete. Mike Lajos lelkész, aki felépíttette az első iskolaházat és a feljegyzések szerint "hívei számára munkáról is akart gondoskodni, létesítvén az ún. zsoboki márványgyárat", 1879-ben újjáépítteti a tüzvész által elpusztított templomot. "E szent hajlék a csábító kísértések dacára hitökben rendületlenül megmaradott református egyháztagok közremüködésével épült Mike Lajos papsága, Gál Márton gondnoksága, Ambrus György egyházfisága idejében, 1879-ben"- olvassuk a templom északi falában elhelyezett emléktáblán. 1908. júl. 15-én ismét tüzvész pusztított a faluban. Leégett a falu több mint 1/3-a és vele együtt az újonnan felépített templom is. Az ismételt újjáépítéssel bánffyhunyadi Lukács István építkezési vállalkozót bízta meg a gyülekezetet. 1911-ben ismét leégett a falu nagy része. Ez a tüzvész azonban megkímélte a templomot. A harmadik tüzeset óta maradt fenn a szólás: "Háromszor égett le, mint Zsobok".
made by vlasakker iCT!