A falu központjában áll egy szép, nagy, fehér épület. A bejáratánál fafaragásos keretben ez is olvasható: ZSOBOKI GIMNÁZIUMI ISKOLA (román, magyar, német nyelven). Ez az iskola központi épülete, magába foglalja az 5.-8. osztályos tantermeket, a számítógép labort és a tanári- és igazgatói irodát. Jelenleg 33 V-VIII. osztályos diák koptatja itt a padokat.


Az elemi osztály részére nyolc éve épült egy másik épület, amelyben óvoda, osztálytermek, óriási tornaterem és agyagozó mühely kapott helyet.
A mi iskolánk is, - mint annyi más magyar falusi iskola - halálra volt ítélve 1989-ig, gyereklétszám és sok más tényező miatt. Ekkor jött a változás. 1992-ben a falu református lelkésze gyermekotthont létesített a faluban, Bethesda Gyermekotthon néven. Ezzel a gyerekek létszáma megszaporodott. A régi iskolát renoválták, de kicsinek bizonyult, ezért a régi mellé kellett egy másikat létesíteni. Az iskolai élet újra éledt, de nem egy átlagos tanintézményként, hanem karöltve egy gyermekotthonnal. Kezdetben több volt az árva gyermek, ez a létszám mára jelentősen csökkent.
Az iskolát és gyermekotthont egyházi támogatásból renoválták. Küldetését az újraalapítók akkor kifejtették és ez azóta is íratlan törvényként jelen van ebben a közösségben. Vallásos jellegü intézmény, a hátrányos helyzetü gyerekek segítése, fejlesztése az elsődleges cél.
A két intézmény - bár az egyik állami, a másik egyházi - elválaszthatatlanul és jól müködnek egymással párhuzamosan. Egymással kölcsönhatásban léteznek, az iskolát nem lehet elképzelni a gyermekotthon gyereklétszáma nélkül, az otthon sem müködhetne iskola nélkül. Jelenleg az óvodában és az iskolában 95 gyerek van és ebből 25 az árvaház állandó lakója.

Az elemi iskola épülete

Játszótér

Az elemi iskola épületét mutatjuk be részletesen, mert munkahelyünk, - az óvoda terme és az osztálytermek- ebben az épületben találhatók. Az épület, bár az egyházé, a felújításokat a polgármesteri hivatal végzi. Itt tanul nap-mint-nap egy óvodáscsoport (18 gyerek), és az elemi tagozat, 1., 3. és 2.-4. (44 gyerek) három tanítónővel. A földszinten található a sportterem és az agyagozómühely. Az agyagozó heti rendszerességgel müködik. Eredeti célja az otthonban levő gyerekek terápiás foglalatossága, de az iskola bármely diákja részt vehet ezeken a foglalkozásokon. A tanár elmondása szerint az agyagozás elengedhetetlen az árva gyerekek tevékenységi köréből, mert megnyugvást, kiegyensúlyozottságot teremt a lelkükben. Olyan gyerekek számára, akik máshol nem teljesítenek és itt szép a munkájuk, azoknak önbizalmat ad. Az itt készült tárgyak kiállítása megtekinthető az épületünkben . Üveges szekrény készült erre a célra, hogy bárki láthassa a gyerekek által készített mütárgyakat. Az első emeleten kapott helyet az óvoda tágas és világos terme. Ezen a szinten van a tanári szoba is. A második emelet tágas folyósólyából nyílik a két osztályterem, amely szintén nagy ablakainak köszönhetően világos. Az egyik északi, a másik déli fekvésü. A legfelső szinten kap helyet a raktárunk és egy osztályterem. A lépcsőház és az előtér csiszolt márványból van, a korlát tölgyfából, a termek padlója pedig lakkozott tölgyfa parkett. A melegítés központi fütéssel történik. Mindez elárulja, hogy nem egy átlagos iskolaépületben dolgozunk, és ezt a gyerekek is értékelni tudják.


Az iskolába belépve a bejövőt "Isten hozta!", "Bun venit!", és "Herzlich Willkommen!" köszönti. Alatta érdekes tudnivalók, kézimunkák, pedagógusok és gyerekek által készített díszek láthatók az évszaknak, esményeknek megfeleően. Jóleső érzés, hogy reggelenként a gyerekek színes világa fogad. Egy másik nagyon hangulatos képsorozat egy rajz tevékenység produktuma, ahol zsírkrétával, vízfestékkel, színesceruzával mindenki készített egy rajzot. " A mi színes világunk". Az irodalmi sarok nem hiányozhat a lépcsőház falairól "Irodalmi kistükör" címen. A tanítónők és a gyerekek közös munkája. Az aktualitásokról gyüjtenek, azokról a költőkről és írókról érdekességeket, akikről épp tanulnak. Húsvétkor locsolóverseket, újévkor köszöntőverseket gyüjtöttek a gyerekek, meséket, verseket írtak és kiállításra kerültek. Sok gyereket motivál, ha látja, hogy a faliújságon lehet az ő írása. Az osztálytermek előtti folyósót virágok és az agyagmüvek kiállítása díszíti. A falon szintén fontos tudnivalókat tartalmaznak a pedagógusok és tanulók közös, sajátkezü munkái: a Figyelem!, Díjazottaink, Szerepelni jó!, Te is lehetsz környezetvédő! c. plakettek.

A gyerekeknek lehetőséget biztosítunk, hogy alakítsák iskolai környezetüket. Az a tapasztalatunk, ha ők is részesei a díszítésnek, szépítésnek, jobban vigyáznak a rendre és a környezetük szépségére, épségére.

A folyósók falai más, az iskolán kívüli tevékenységek eredményeivel is gazdagodnak, ezek is a gyerekek munkái. Nyári evangélizációs tábor van évente a gyülekezetünkben, ahol ugyancsak értékes munkák születnek. Kár a raktáhelyiségben tárolni, ezért az iskola falait díszítik ezek is.

Az osztálytermek tiszták, világosak, hangulatosak. Nem szükölködünk didaktikai anyagokban, ha nincs készítünk ( csak 2-3 éve kapunk rendszeresen könyveket könyvtár fejlesztés céljából, és szemléltetőanyagot csak nagyon keveset). Hangulatossá a gyerekek és a pedagógusok kreativitása teszi. Az osztálytermekben levő szemléltetőanyagok többsége a pedagógusok által készített.

Az iskolánkban kiállított müvek kíváncsi gyerekekről, szorgos kezekről és örömmel végzett munkáról árulkodnak. Az iskola pedagógusai mind azt a célt szolgáljuk, hogy örömteljes, harmonikus környezetben fejlődni tudjon a gyerek. A nevelési célunk fejleszteni a gyermek személyiségét, elősegíteni egyéni képességeinek kibontakozását, elérhetőséget nyújtani a gyermeki közösségben végezhető sokszínü tevékenységre. E sokszínü tevékenységhez biztosítjuk számukra a tőlünk függő szükséges feltételeket.

Az intézmény belső tere és udvara lehet személyiségépítő vagy romboló. Az iskolánk épületében a gyerekeket harmóniát, lelki nyugalmat árasztó színek, anyagok veszik körül, melyek fejlesztik eztétikai ízlésüket. A díszítésnél kerültük a túlzsúfoltságot, figyelembe vettük az életkori sajátosságokat és nagymértékben felhasználtuk a gyerekek munkáit.
Az iskola elsődleges célja az ide járó gyerekek nevelése és oktatása. A másodlagos cél a hátránnyal induló gyerekek szocializálódása. Ennek érdekében az itt dolgozó közösség egyszerre több feladatot is el kell lásson. A kollégák közötti együttmüködés gyakori. A jó eredmény elérése érdekében a tevékenységünket csak összehangolva végezhetjük.

Az iskolában dolgozó közösség: igazgató, 1 óvónő, 3 tanítónő, 6 tanár, takrítónő, karbantartó. Hierarchikus viszony nem létezik, az igazgató mögött mindenki egyenrangú beosztottként vesz részt a kiadott vagy együtt meghatározott munka elvégzésében. Az iskola müködését szervezeti és müködési szabályzat, a munkaköri leírások is szabályozzák. A házirend iratlan törvényként van jelen a pedagógusok és a gyerekek iskolai életében. Az iskola pedagógiai programja magába foglalja mindazokat a szülőkkel, a gyermekotthonnal kapcsolatos együttmüködéseket, amelyek a gyerekek testi-lelki-szellemi gyarapodásukhoz hozzájárul. Ugyanakkor a pedagógusok feladatkörét is meghatározza, úgy a tanórán végzett tevékenységeket, mint az iskolán kívüli fakultatív foglalkozásokat. A leírt kötelező feladatok elvégzésén túl, helyzettől függően, más feladatokat is magunkra vállalunk természetesen, amely a gyerekek oktatásával, nevelésével együtt jár. Mindenki a sajátjának tekinti az intézményt és a müködéssel együttjáró feladatot felvállalja.
A pedagógiai programban megfogalmazott célok:
  • a gyerekek harmonikus környezetben való oktatása és nevelése,
  • a hátrányos helyzetü gyerekek felzárkóztatása
  • hagyományőrzés
  • református vallás gyakorlása
  • erkölcsi tartás kialakítása
    Minden intézményben létezik egy normative jellegü, ideálisnak tartott szervezeti kultúra, amelynek tartalma minden szervezeti tag számára ismert és elfogadott. Ebben az iskolában a legfontosabb a közösségi szellem, az önfeláldozás, szeretet, odaadó munka, melynek úgy a pedagógusok mint a gyerekek igyekeznek megfelelni. Ebben az iskolában az a leglényegesebb, hogy a munkatársak remek pedagógusok legyenek. ( itt megjegyezném, hogy minden iskolai alkalmazott szakképzett ). Az érvényes tantervet figyelembe véve folyik a munka, de vannak olyan gyerekek akik nem tudnak megbirkózni a tanterv követelményeivel, s nekik külön felzárkoztató programot állítunk össze, mely alkalmazása és követése minden pedagógus feladata. A differenciálás a legfontosabb tényező, melyre a pedagógusok alapoznak.

  • A munkában a csoportcélok a hangsúlyosabbak, erre mutat az a csoportmunka is mely keretén belül folynak az oktatási folyamatok főleg az elemi osztályban, és hangsúlyosak a kooperatív munkaformák az oktatásban. Tehát inkább az eredményhez vezető folyamatokra fektetjük inkább a hangsúlyt mint az eredményre, fontosnak tartjuk a gyerek iskolához való pozitív viszonyának ápolását, és a tanulási motiváció felkeltését és fenntartását.

    A tanulók eltérő igényeire minden nemü tevékenységünkben figyelemmel kell lennünk, differenciáltan oktatunk-nevelünk. Itt említeném meg, hogy az otthonos gyerekek délutáni felkészítőjét is nagyrészben az iskola pedagógusi közössége oldja meg. a nehezebb képességü gyerekekkel a tanítónő, óvónő, tanár külön foglalkozhat.