Zsobok egyik dísze és büszkeségeként épült fel Molnár Irma, helyi lelkipásztornő kezdeményezésére a Bethesda Gyermekotthon, melynek első épülete 1994 szeptemberében, második, terjedelmesebb épülete pedig 1996-ban került felavatásra. A Bethesda név azt jelenti, hogy kegyelem, irgalom háza. Bibliai név ez. Jézus szavára a Bethesda-tó partján gyógyult meg a harmincnyolc éves beteg ember. A Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola-központ is a kegyelem és irgalom háza akar lenni árva, félárva és szociálisan terhelt családból származó gyermekek számára. Az említett gyermekek mellett még gondozásba veszi azokat a szórványgyermekeket is, akiknek lakhelyükön nincs anyanyelvü iskolázási lehetőségük. Az iskolai év idején ezek a gyermekek is az otthon lakói.

Itt igazi otthonra lelnek, a városi környezettől távol a kísértés sem létezik, és állandó felügyelet mellett minden lehetőségük megvan a jó tanulmányi előmenetelre. Nem egy megmentett gyerekünk van, de ennél sokkal többre lenne szüksége a közösségeinknek. A nagyotthon 56 férőhelyes, ebben az évben 46 gyerek tartózkodik itt, tehát még van helyünk. Szeretettel várjuk a gyerekeket!
1994-ben a Gyermekotthon már fogadhatta is kis kócos lakóit, azóta sincs ez másként. Az Otthon müködéséhez elengedhetetlen volt egy tanintézmény is, ezért a faluban rossz állapotban levő óvoda és I.-VIII. osztályos iskola is felújításra került. A két intézmény szorosan egymáshoz kapcsolódva azóta is "egy"-ként, ugyanazt a célt kitüzve végzi feladatait.

A Bethesda Gyermekotthon és Szórvány-iskolaközpont az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és a Tanügyminisztérium által jóváhagyott egyházi létesítmény.

A Bethesda nem részesül sem állami, sem egyházi támogatásban, minden költségét kizárólag adományokból fedez. 1994 óta az Otthon körül kialakult gazdasági egységek biztosítják az anyagiakat (malom-pékség, állatfarm, tejfeldolgozó, kertészet).

A gyerekek számára biztosított hálószobák három- illetve négy ágyasak, fürdővel ellátva. Az épületben megtalálható a konyha, óriási ebédlő, mosókonyha, orvosi-rendelő, gyógyszertár, tanulóterem, játszó- és mesesarok, díszterem, agyagozó-mühely, modern tornaszerekkel felszerelt tornaterem és könyvtár.

A jelenlegi létszám: 25 árvagyermek és 21 szórványból érkezett iskolás (I-VIII osztályos). Az árva, félárva és szociálisan terhelt családokból származó gyerekek hároméves kortól jelentkezhetnek az Otthonba. Nyolcadik osztály elvégzése után az Otthon gondoskodik továbbtanulásukról, szakmai képzésükről és a társadalomban való elhelyezkedésükről. Számukra az Otthon a család, az édesapa, az édesanya és a testvér.

Az árvagyerekeket a gyámügy, a gyülekezetükben szolgáló lelkész, esetleg hozzátartozója irányítja a Bethesda Gyermekotthon felé, ők kérvényezik a felvételét. A Bethesda vezetői jóváhagyják a kérelmezést és a gyereket a gyámügytől engedélyezve elhelyezhetik a Gyermekotthonba.

A szolgáltatások közé tartoznak:
  • családias, békés környezet
  • napi ötszöri étkeztetés
  • megfelelő tisztálkodási lehetőségek
  • fogorvosi ellátás
  • orvosi kivizsgálás
  • pszichológiai tanácsadás
  • tanulási lehetőségek biztosítása szakfelügyelettel
  • képességfejlesztő foglalkozások biztosítása
  • a gyerekek bevonása a házkörüli és a mezőgazdasági munkába: az önálló életre való nevelés érdekében.

  • A Gyermekotthonban folyó munka nem könnyü és állandó kihívással van tele. Ugyanakkor, ha hivatásként éljük meg, szép, építő munka. Azért merjük elmondani mindezt, mert ennek a lelki sérült gyerekekkel foglalkozó intézménynek mi, pedagógusok is önkéntesei vagyunk, felelősek vagyunk ezekért a gyerekekért. Itt említeném meg, hogy a délután szilenciumozó tanárok, tanítók és óvónők, a szociális munkások önkéntesen vállalnak részt az itt folyó tevékenységből. A jó tanulmányi erdménnyel rendelkező és tovább tanulni akaró diáknak, az Otthon biztosítja a továbbtanulási lehetőséget. Vannak egyetemista diákok, olyan fiatalok is akik már befejezték a tanulmányaikat jó eredménnyel. A szakmát tanult, szakiskolai-, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező ifjú visszatérhet Zsobokra, itt munkalehetőséget biztosítanak számára az erre a célra létrehozott gazdasági egységek.